Kokoustilat

Hotellin kokoustilat Teatterimuoto Luokka-muoto U-pöytä Diplomaattipöytä
20 henkilöä 12 henkilöä 12 henkilöä 12 henkilöä
50 henkilöä 30 henkilöä 22 henkilöä 20 henkilöä
20 henkilöä 12 henkilöä 12 henkilöä 12 henkilöä
15 henkilöä 8 henkilöä 8 henkilöä
86 henkilöä 48 henkilöä 38 henkilöä 36 henkilöä