Kokoustilat

Hotellin kokoustilat Teatterimuoto Luokka-muoto U-pöytä Diplomaattipöytä
15 henkilöä 30 henkilöä
22 henkilöä