Kokoustilat

Hotellin kokoustilat Teatterimuoto Luokka-muoto U-pöytä Diplomaattipöytä
26 henkilöä 20 henkilöä 16 henkilöä
18 henkilöä 16 henkilöä 12 henkilöä
48 henkilöä 32 henkilöä 20 henkilöä 20 henkilöä
36 henkilöä 32 henkilöä 20 henkilöä 20 henkilöä
36 henkilöä 32 henkilöä 16 henkilöä 16 henkilöä
10 henkilöä
72 henkilöä 72 henkilöä 30 henkilöä 30 henkilöä
10 henkilöä
10 henkilöä