Kokoustilat

Hotellin kokoustilat Teatterimuoto Luokka-muoto U-pöytä Diplomaattipöytä
16 henkilöä
80 henkilöä 60 henkilöä 30 henkilöä 28 henkilöä
10 henkilöä
30 henkilöä 24 henkilöä 14 henkilöä 12 henkilöä
30 henkilöä 30 henkilöä 14 henkilöä 12 henkilöä
10 henkilöä
10 henkilöä
10 henkilöä
10 henkilöä
150 henkilöä 100 henkilöä 36 henkilöä 36 henkilöä
250 henkilöä 150 henkilöä
50 henkilöä 40 henkilöä 14 henkilöä 12 henkilöä