Kokoustilat

Hotellin kokoustilat Teatterimuoto Luokka-muoto U-pöytä Diplomaattipöytä
30 henkilöä 30 henkilöä
10 henkilöä 10 henkilöä
10 henkilöä 10 henkilöä