Kokoustilat

Hotellin kokoustilat Teatterimuoto Luokka-muoto U-pöytä Diplomaattipöytä
40 henkilöä 36 henkilöä 22 henkilöä 20 henkilöä
50 henkilöä 48 henkilöä 30 henkilöä 20 henkilöä
40 henkilöä 30 henkilöä 20 henkilöä 20 henkilöä
22 henkilöä
10 henkilöä