Kokoustilat

Hotellin kokoustilat Teatterimuoto Luokka-muoto U-pöytä Diplomaattipöytä
30 henkilöä 16 henkilöä 20 henkilöä
14 henkilöä
50 henkilöä 50 henkilöä 20 henkilöä 20 henkilöä