Kokoustilat Hämeenlinna

Hotellin kokoustilat Teatterimuoto Luokka-muoto U-pöytä Diplomaattipöytä
40 henkilöä 36 henkilöä 20 henkilöä 24 henkilöä
12 henkilöä
8 henkilöä
30 henkilöä 20 henkilöä 16 henkilöä 18 henkilöä