Kokoustilat Hyvinkää

Hotellin kokoustilat Teatterimuoto Luokka-muoto U-pöytä Diplomaattipöytä
24 henkilöä 24 henkilöä 10 henkilöä 24 henkilöä
80 henkilöä 80 henkilöä 40 henkilöä 40 henkilöä