Kokoustilat Kemi

Hotellin kokoustilat Teatterimuoto Luokka-muoto U-pöytä Diplomaattipöytä
14 henkilöä
12 henkilöä
70 henkilöä 70 henkilöä 30 henkilöä 40 henkilöä
30 henkilöä 20 henkilöä
40 henkilöä 20 henkilöä
8 henkilöä
8 henkilöä