Kokoustilat Rauma

Hotellin kokoustilat Teatterimuoto Luokka-muoto U-pöytä Diplomaattipöytä
14 henkilöä 12 henkilöä
50 henkilöä 48 henkilöä 22 henkilöä
70 henkilöä 60 henkilöä